Admitere clasa a IX-a

Candidații vor fi prezenți la ora 10.30 la sediul Liceului Vocaţional de Arte Plastice „HANS MATTIS TEUTSCH”. La intrarea în incinta liceului, candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate (cei care au) și carnetul de note cu fotografie, vizat la zi și materielele pentru probe (bloc de desen A3, creioane de desen, creioane colorate, guma de sters, pensule, culori de apa, vas pentru apa, in functie de proba).

Număr de locuri pentru clasa a IX-a: 48

-1 clasă de Arte plastice, 24 de locuri;

-1 clasă de Arhitectură, 24 de locuri

Calendar

13 – 15 mai 2024Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau
absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini (de la scolile de provenienta)
16 – 17 mai 2024
 
Înscrierea pentru probele de aptitudini
16 mai 2024
orele 14:00-17.00
Pregătire proba de Perceptie – Arte plastice și Arhitectura (comun)
17 mai 2024
orele 14:00-17.00
Pregătire proba de creativitate – Arte plastice
Pregătire proba de creativitate – Arhitectura
21 mai 2024
ora 11:00-16.00
Proba de percepție vizuală
22 mai 2024
ora 11:00-15.00
Proba de creativitate
27 mai 2024
ora 14:00
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini pe site-ul liceului www.arta-brasov.ro

I. Pregătiri pentru probele de aptitudini

Pregatirile organizate de Comisia Artistică a Liceului Vocațional de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch Brașov,  pentru probele de aptitudini se vor desfășura în intervalul orar 14:00-17.00  în zilele menţionate în calendar.

Materialele necesare, corespunzatoare specificului probelor ( bloc de desen A3, creioane grafit B, 2B, 3B, 4B, guma de sters, creioane colorate, culori de apa, pensule, recipient pentru apa, scoci de hartie) vor fi asigurate de către candidaţi.

II. Înscrierea pentru probele de aptitudini

Înscrierea candidaților se va desfășura la sediul Liceului Vocational de Arte Plastice HANS MATTIS TEUTSCH din Braşov, Str. Valea Cetatii nr. 8, între orele 09:00 – 15:00.

Pentru a evita aglomerarea si timpii de asteptare, vă rugăm să vă programați în prealabil la nr. de telefon 0268 541 851 – secretariat

Acte necesare:

• fișă de înscriere – vezi pdf la finele documentului

    • fișa anexă eliberată de școala de proveniență

    • certificatul de naștere în original și copie

    • copie C.I. elev (dacă este cazul)

    • copie C.I. părinți/tutori legali

    • folie de plastic

Mențiuni: toate documentele se depun fizic la secretariatul liceului.

 Prezența părintelui/tutorelui este obligatorie.

III. Proba de percepţie vizuală (desen) – comună Arte plastice şi Arhitectură

(Probele de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, profilul artistic – arte vizuale, specializările arte plastice, arte decorative, sunt organizate conform Anexei nr. 3 la ordinul ME nr. 6.154/2023 – vezi documentul pdf la finele articolului

PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ
Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel
puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje,
diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de
textură etc.
Note:

(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.
(2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.
(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.
Timp de lucru: 5 ore.
Notă: Pentru specializarea Arhitectură, proba de percepție vizuală se subordonează contextului
specializării.
Criterii generale de apreciere:

 • compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
 • raportul dintre obiecte (proporţii);
 • forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;
 • redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Materiale de lucru:

    • bloc pentru desen, format A3

    • creioane de desen tip B

    • gumă de șters

Timp de lucru: 5 ore.

Barem de notare :

 • Paginatie (compunere in pagina) – 20 p
 • Constructie – 20 p
 • Redarea volumelor – 20 p
 • Redarea proportiilor – 20 p
 • Redarea in perspectiva a obiectelor – 20 p

Proba de percepţie vizuală se subordonează specializării, adică accentele vor fi puse pe compoziţie şi plasticitate în cazul lucrărilor de la Arte plastice, iar la Arhitectură accentul cade pe volumetrie.

IV.a. Proba de creativitate – Arte plastice

La această probă, candidatul va putea opta pentru culoare sau volum. Opțiunea se va preciza în fișa de înscriere.

IV. a.1. Culoare (pictură)

Compozitie dinamica cu 3-5 personaje pe o temă dată (de exemplu: joc, sport, dans, excursie etc.), cu enunţarea unei probleme de culoare (de exemplu: contrast complementar, contrast cald-rece, pete picturale etc.).

Tehnica: culori de apa, acrilic, tempera.

Materiale de lucru:

 • Format hârtie: A3
 • Pensule diverse
 •  Culori de apă (tempera)
 •  Paletă pentru amestecul culorilor
 •  Vas pentru apă

Timp de lucru: 4 ore

Criterii generale de apreciere:

 • Unitatea compoziției și încadrarea în subiect
 • Expresivitatea plastică (cromatică)
 • Nota personală (originalitate, creativitate)

Barem de notare:

 • Organizarea compoziţiei – paginaţie – 20p
 • Prezentarea și construcţia corectă a formelor – 20p
 • Contrast cromatic abordat, dominant- 20p
 • Expresivitate artistică, ritm, elemente de limbaj plastic – 20p
 • Creativitate – 20p

IV. a.2. Volum (modelaj)

Compoziție cu 2 personaje ronde – bosse (3d, adică având o desfăşurare în spaţiu), de aproximativ 25 cm înălţime.

Tehnica: modelaj în lut.

Timp de lucru: 4 ore.

Criterii generale de apreciere:

 • unitatea compoziției
 • expresivitatea mişcării, proporția şi plasticitatea volumelor
 • notă personală (originalitate, creativitate)

Barem de notare:

 • Reprezentare anatomica a personajelor (canon al corpului uman) – 20 p
 • Interactiunea intre personaje – 20p
 • Echilibru (alternanta plin/gol) –  20p
 • Expresivitate –  20p
 • Plasticitate – 20p

IV.b. Proba de creativitate – Arhitectură

Compoziţie din corpuri geometrice simple (cub, cilindru, con, piramidă etc.) pe o temă dată (de exemplu: loc de joacă, strada, curte, clădire, cameră, mobilier, etc.), cu enunţarea unei probleme de culoare (de exemplu: contrast complementar, contrast cald-rece etc.).

Atenţie! Aceste referinţe la spaţiile urbane interioare sau exterioare trebuie realizate cu volumetria formelor mari, adică fără a accentua detalii de atmosferă sau anecdotice (mici povestioare de pe stradă sau în ferestre). Se pot neglija şi detaliile ornamentale, pentru a pune în evidenţă formele mari, generale. Vă reamintim, că probele sunt complementare, dacă la desen aţi demonstrat că stăpâniţi volumetria formelor, aici trebuie să demonstraţi că reuşiţi aplicaţia lor.

Materiale de lucru:

    • bloc pentru desen, format A3

    • creioane de desen, creioane colorate

    • gumă de șters

Timp de lucru: 4 ore.

Criterii generale de apreciere:

 • respectarea temei
 • compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină)
 • compoziţia şi raportul dintre obiecte (juxtapunere, suprapunere sau intersectări)
 • expresivitatea relaţiilor formale, contrasul, echilibrul
 • notă personală (originalitate, creativitate)

V. Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Afișarea rezultatelor pe avizierul școlii și pe websiteul liceului (vizibil doar 24 ore) www.arta-brasov.ro la probele de aptitudini se va face 22 mai 2023, după ora 16:00.

VI. Precizări

1. PROBELE DE APTITUDINI VOR ÎNCEPE LA ORA 11,00 ÎN DATELE MENŢIONATE ÎN CALENDAR.

Candidații vor fi prezenți la ora 10.30 la sediul Liceului Vocaţional de Arte Plastice „HANS MATTIS TEUTSCH”. La intrarea în incinta liceului, candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate (cei care au) și carnetul de note cu fotografie, vizat la zi și materielele pentru probe (bloc de desen A3, creioane de desen, creioane colorate, guma de sters, pensule, culori de apa, vas pentru apa, in functie de proba).

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.

3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.

4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3, este 6 (șase).

5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din cele două probe.

 La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestații.

7. Alte precizări:

Calculul mediilor de admitere:

Pentru profilul artistic media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere

MFA = media finală de admitere.