Admitere clasa a V-a

REZULTATELE PROBELOR DE APTITUDINI ADMITERE CLASA a V-a

ARTE PLASTICE AN SCOLAR 2023-2024

Constituirea formaţiunilor de studiu la clasa a V-a, cu program integrat de artă, specializarea Arte Plastice pentru anul şcolar 2023-2024

Număr de locuri aprobate

Pentru anul școlar 2023-2024 la clasa a V-a au fost aprobate 25 de locuri (1 clasă de 25 de locuri).

Probele de aptitudini se organizează în conformitate cu R.O.F.U.I.P.-2022-anexă-la-O.M.E.-nr.-4.183-din-04.07.2022, art. 128, alineatul 6, litera b.

Calendar

19-21 iunie 2023Înscrierea candidaților
20 iunie 2023Pregătire în vederea susținerii probelor de aptitudini
22 iunie 2023Proba de desen
23 iunie 2023Proba de pictură
26 iunie 2023Afișarea rezultatelor
27 iunie 2023Eliberarea cererilor de transfer pentru candidații declarați ADMIȘI și ridicarea dosarelor pentru cei RESPINȘI

Înscrierea pentru probele de aptitudini

Înscrierea candidaților se va face în sediul liceului din Valea Cetății nr. 8, în datele de:

19 iunie 2023, între orele 13,00-16,00

20 iunie 2023, între orele 8,30- 14,00

21 iunie 2023, între orele 13,00-16,00

Acte necesare:

 1. fișa de înscriere completată și semnată
 2. adeverință de la școala de proveniență care să certifice calitatea de elev în clasa a IV-a
 3. certificatul de naștere în original și copie
 4. copie C.I. a ambilor părinți sau a reprezentantului legal
 5. hotărâre de divorț și hotărâre judecătorească de încredințare a minorului în original și copie, și declarație de acord pentru înscrierea candidatului semnată de celălalt părinte, în cazul custodiei comune a minorului, dacă este cazul
 6. certificat de deces (al părintelui) în original și copie, dacă este cazul

Dosarul complet se depune la secretariatul unității de învățământ, în baza unei programări telefonice în prealabil, la tel.: 0268.541.851, între orele 9.00-16.00.

 • Pregătire pentru probele de aptitudini- 20 Iunie 2023, orele 9.00-11.00

Materiale de lucru:

bloc pentru desen, format A3

creioane de desen HB, B, 2B

gumă de șters

culori de apă

pensule cu păr moale

paletă pentru amestecul culorilor

vas stabil pentru apă

Probele de aptitudini

1. Proba de desen

Observație după natură – natură statică alcătuită din două obiecte.
Tehnică: desen în creion pe coală de hârtie format A3.

Precizare: dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Timp de lucru: 3 ore.

Materiale de lucru (asigurate de candidat)

 • bloc pentru desen, format A3
 • creioane de desen HB, B, 2B
 • gumă de șters

Criterii de apreciere

 • încadrarea în pagină
 • construcție, valorație

2. Proba de pictură

Compoziție cu personaje, în culoare – pe un subiect dat de comisie.
Tehnică: culori de apă.

Timp de lucru: 3 ore.

Materiale de lucru (asigurate de candidat)

 • creioane
 • bloc format A3
 • culori de apă
 • pensule cu păr moale
 • paletă pentru amestecul culorilor
 • vas stabil pentru apă

Criterii de apreciere

 • echilibrul compoziției
 • armonia cromatică

Precizări

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 2. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
 3. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 2, este 6 (șase).
 4. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una dintre probele de aptitudini.
 5. La probele de aptitudini nu se admit contestații.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura în sediul liceului după următorul program:

 1. Proba de desen – 22 iunie 2023, ora 09:00
 2. Proba de pictură – 23  iunie 2023, ora 09:00

Intrarea candidaților în sălile de examen se va face în intervalul 08:00 – 08:30.

 Candidații vor avea asupra lor carnetul de note cu fotografie, vizat la zi și materialele de lucru.

 Telefoanele mobile vor fi predate asistenților din sălile de examen.

Afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor se va face pe 26 iunie 2023 la sediul liceului, pe site-ul liceului, după ora 12.00. Rezultatele se vor afișa anonimizat.

Eliberarea cererilor de transfer pentru candidații declarați ADMIȘI și ridicarea dosarelor pentru cei RESPINȘI se va face pe 27 iunie 2023, la sediul din Valea Cetății 8, între orele 08:30 – 16:00.