Transparenţa veniturilor salariale a tuturor funcţiilor din școală ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice