Planificarea inspecțiilor la clasă-Concursul de ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate-Arte vizuale(Educație plastică/Educație vizuală/Arhitectură)

Planificarea inspectiilor