În atenția candidaților înscriși în clasa a V-a cu program integrat de artă