Istoric

SCURT ISTORIC

Situată în partea estică a celebrei coline TÂMPA din municipiul Brașov, clădirea Liceului Vocațional de Arte Plastice începe să se definească și să existe ca identitate în rândul instituțiilor brașovene de artă din toamna anului 2006, când au fost făcute primele demersuri concrete pentru a deveni LICEUL DE ARTE PLASTICE „HANS MATTIS TEUTSCH”. Imobilul, dat în folosință în 1985 a fost preluat de la Școala Generală nr. 20, din cartierul Răcădău, prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Brașov, urmând ca în viitorul apropiat să devină și centru bugetar propriu. Clădirea, cu interiorul integral renovat în anul 2006, cu suprafața de 770 mp. se compune din 24 săli de clasă, cu magazii și spații pentru administrație, grupuri sanitare, distribuite pe patru niveluri, cu un teren având suprafața de 6717 mp, situat în pantă, terasat pentru două trenuri de sport.

            Unitatea de învățământ, secția arte plastice, a funcționat din anul 1949 până în anul 1977 cu clasele V–XII și în perioada 1977–1990 doar cu clasele V-VIII în sediul din strada Șirul Gheorghe Dima 4, actualul sediu al Inspectoratului Școlar Județean, și din 1990 până în 2006 cu clasele V-XII sub denumirea Liceul de Arta Brașov, în imobilele din strada Colonel Ion Buzoianu, nr. 1-3 si 7.

            Absolvenții secției de arte plastice, atât cei din perioada anterioară anului 1990, cât și cei care au urmat, prin prezența lor în viața artistică brașoveană, națională, europeană și internațională definesc, în primul rând, calitatea învățământului artistic brașovean. Faptul că mulți absolvenți au continuat pregătirea lor artistică și se implică în învățământul artistic este o dovadă a fiabilității actului de formare artistică în acest spațiu geografic. Detalii despre personalitățile artelor plastice care au sau au avut tangență cu Brașovul sau învățământul de artă brașovean sunt la adresele www.bvart.ro și www.mab.ro.

    LICEUL DE ARTE PLASTICE HANS MATTIS TEUTSCH  își formează identitatea proprie, luând numele celui mai cunoscut artist plastic român al secolului XX după Constantin Brâncuși – HANS MATTIS TEUTSCH – contemporan și coleg cu personalitățile europene de la Bauhaus .

Scoala Gimnazială Nr. 4 Brașov – școală arondată Liceului Vocațional de Arte Plastice Brașov – a fost prima școală din cartier construită în anul 1973, numită de locuitori „vechea școală”.

Odată cu construcția Școlii Generale 20 (actualul local al Liceului Vocațional de Arte Plastice) și a Școlii Gimnaziale nr. 25, situate la distanțe mici, populația școlară s-a împărțit după criteriul domiciliului părinților, existența sălii de sport. Astfel, în timp, de la 16 clase existente la început, populația școlară a scăzut permanent, astfel încât la început de an școlar 2011-2012, respectând normativul de elevi din Legea Educației Naționale nr.1/2011, s-a impus arondarea ei, deoarece și-a pierdut statutul juridic.

Liceul cu învățământ vocațional de artă cu clase V-XII și Școala gimnazială nr.4 Brașov, învățământ de masă, cu clasele pregătitoare-VIII își propun să fie instituții de învățământ de calitate pentru comunitatea locală, instituții în care să se promoveze valorile în mod explicit și eficient prin obiective clare, programe și activități utilizând mijloacele adecvate şi armonizând toţi factorii implicaţi în educaţie pentru ca elevii noștri să atingă potenţialul maxim atât ca indivizi cât şi ca membri ai societăţii.

Suntem “arena cu porțile deschise“ pentru toți copiii, indiferent de etnie, religie, situație materială, oferindu-le șanse egale pentru educație. Misiunea noastră este aceea de a ajunge la sufletele copiilor, pentru a-i face să se deschidă ca niște flori. Vrem sa-i învățam să descopere ceea ce sunt și ceea ce pot fi. Punem în centrul întregii activități copilul, cu capacitățile, înclinațiile și nevoile lui, căutând să i le dezvoltăm în asa fel încât fiecare să se simtă folositor, sa creadă în puterile lui de a răzbate în viață prin ceea ce este. Prin tot ceea ce facem încercăm să descoperim, să cultivăm și să formăm calități precum adaptabilitatea, gândirea critică, responsabilitatea, capacitatea de implicare, spiritul de echipă, toleranța, reînvierea și perpetuarea valorilor morale și spirituale ale națiunii pe care elevii să le transmită generațiilor viitoare.

ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
ArrowArrow
Shadow
Slider