Consiliul de Administrație

Hotărârea

Nr.07 din 31.01.2023

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 31.01.2023

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

      – Contractul colectiv de munca unic la nivelul de sector de activitate în învățământul preuniversitar de stat nr. 651/28.04.2021.

Emite prezenta hotărâre:

 1.  Se aprobă  cererile de  programare  a concediului de odihnă  în anul 2023, pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învățământ.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.06 din 31.01.2023

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 31.01.2023

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă  cererile de  transfer  ale elevilor solicitanti, conform Anexa.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.05 din 31.01.2023

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 31.01.2023

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

     – Ord. M.E. nr. 6218/2022, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului  didactic de predare din învățământul preuniversitar de stat.

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă  proiectul de încadrare pentru anul școlar 2023-2024, al personalului didactic de predare din Liceul Vocațional de Arte Plastice” Hans Mattis-Teutsch „Brasov.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.04 din 27.01.2023

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința(online) din data de 27.01.2023

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

     –  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

     –  Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022

     –  Adresa MF nr.467935/11.12.2022;

     –  Decizia I.S.J. Brașov nr.13/20.01.2023 și Decizia nr.1958/25.01.2023 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finațelor Publice Brașov.

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă  bugetul Liceului Vocațional de Arte Plastice” Hans Mattis-Teutsch” Brașov pentru anul 2023.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.03 din 20.01.2023

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința (hibrid) din data de 20.01.2023

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

      – HG nr.48/2023 privind determinarea costului standard/elev si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant

     – OME nr.5154/2021 lit.q) art.15 din Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar .

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă  proiectul de buget pentru anul 2023, al unității de învățământ  în valoare de 5236012 Ron.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.02 din 20.01.2023

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința (hibrid) din data de 20.01.2023

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă cerererile de transfer de la Scoala Gimnaziala nr.13 Galați la Scoala Gimnaziala nr.4, ale elevilor Grigoroșoae Rareș Matei și Grigoroșoae Iannis Andrei, în clasele a IV-a respectiv a V-a,conform Anexa ;

2. Se aprobă transferul  elevilor : Augustin Anastasia și Baltariu Efrem din clasa a I-a B  la clasa a I-a A, începând cu data de 25 Ianuarie 2023.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.01 din 20.01.2023

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința (hibrid) din data de 20.01.2023

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

      – OME nr.6218/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024.

Emite prezenta hotărâre:

 1.  Se aprobă cererea de menținere pe post  pentru  anul școlar 2023-2024 a doamnei profesor Giurea Monica Gabriela, până la împlinirea vârstei de 65 ani, învățământul primar;
 2.  Se aprobă cererea de întregirea normei didactice în unitatea de înavățământ, catedra geografie a domnului director adjunct, prof. Măeruț Adrian Narcis.
 3. Se aprobă crerea de completare normă didactică, catedra limba germană, pentru anul școlar 2023-2024 a doamnei profesor Popica Georgiana.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.64 din 22.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 22.11.2022 (hibrid)

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

 1.  Se aprobă  suma necesară achitiției de cărți pentru biblioteca școlară din bugetul propriu .

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.63 din 22.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 22.11.2022 (hibrid)

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

 1.  Se aprobă  organizarea și desfășurarea  Târgului de Crăciun  al Liceului HMT Brașov, în data de5-14 Decembrie 2022.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.62 din 22.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 22.11.2022 (hibrid)

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă  solicitarea de viramente din economii pentru  realizarea instalației de sonorizare  în corpul B (ScoalaGimnazială nr.4), al  Liceului Vocațional de Arte Plastice HMT Brașov.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.61 din 22.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 22.11.2022 (hibrid)

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă  suma necesară efectuării în regim de urgență a lucrărilor de reperații la instalația de încălzire si gaz din unitatea școlară (corp Asi B).

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.60 din 22.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 22.11.2022 (hibrid)

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

     – Metodologia privind formarea continua a personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobatăprin OMECTS nr.5561/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă  planul de formare și perfecționare a cadrelor didactice și didactic auxiliar din unitate, pentru luna Decembrie 2022.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.59 din 22.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 22.11.2022 (hibrid)

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

   – Hotărârea nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă RAEI  pentru  anul scolar  2021- 2022.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.58 din 11.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 11.11.2022

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

 1.  Se aprobă virarea unor sume  din bugetul local anul 2022, de la utilități la investiții, necesare în cadrul unității școlare .

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.57 din 11.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 11.11.2022

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă suma necesară pentru plata cursurilor de perfecționare profesională  cadrelor didactice din unitatea de învățământ, conform cererilor de solicitare.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.56 din 11.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 11.11.2022

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă suma necesară  pentru efectuarea unor reparații curente la instalația de încălzire în corpul A, al Liceului Vocațional de Arte Plastice HMT Brașov .

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.55 din 11.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 11.11.2022

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă graficul de planificare a concediului de odihnă  pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ în anul școlar 2022-2023.

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.54 din 11.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 11.11.2022

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

1. Se aprobă suma necesară decontării navetei cadrelor didactice și did. auxiliar pentru luna Octombrie 2022

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

Hotărârea

Nr.53 din 11.11.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Arte Plastice „ Hans Mattis-Teutsch” , reunit

în ședința  din data de 11.11.2022

 În conformitate cu prevederile :

      – Legii Educației nr.1/2011 cu modificările  și completările ulterioare;

      – ROFUIP nr. 4183/04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar valabil începând cu anul școlar 2022-2023;

Emite prezenta hotărâre:

 1.  Se aprobă transferul elevului Marinescu Petru Călin, clasa a VII-a B, corpB, la Școala Gimnazială Spiru Haret , Oltenita pe motivul mutării de domiciliu(conf. Anexa).

Președinte CA,

Prof. Doboș Elena-Cristina

         Președinte:

 • prof. Elena-Cristina Doboș – director

  Membri :  

 • prof. Adrian Narcis Măeruț – director adjunct
 • prof. Dumencu Mariana
 • prof. Focseneanu Razvan
 • prof. Hudubet Horia
 • repr. primar, D-na Tucunel Diana
 • repr. CL : dl. Centiu Radu
 • dl. Puscasu Alexandru,
 • repr comitet parinti: d-na Albert Valentina
 • dl. Dragomir Despinel
 • repr consiliul elevilor, Proca Andreea
 • reprez sindicat in calitate de observator, prof. Uta Ana Maria

CONSILIUL ARTISTIC

Președinte:

 • prof. Elena-Cristina Doboș- director

Membri:

 • prof. HUDUBEȚ HORIA – responsabil al catedrei de arte – liceu
 • prof. VETRO BODONI SEBESTYEN ANDRAS- responsabil al catedrei de arhitectură – liceu
 • prof. ZVÎC MANUELA – responsabil al catedrei de arte- gimnaziu