Clasa pregătitoare 2024-2025

Lista copiilor admiși în clasa Pregătitoare – Etapa I- an 2024-2025

PLIANT 2024-2025

Pentru evitarea aglomerației în unitatea de învățământ, rugăm părinții să facă programare telefonică, la nr. tel. 0268 541 851

Această programare telefonică NU presupune crearea unei liste de preînscriere sau acordarea unei priorități la înscriere!

În atenția părinților viitorilor elevi din clasa pregătitoare

INFORMAȚII ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 BRAȘOV
AN ȘCOLAR 2024-2025

Perioada de înscrieri: 11 aprilie – 14 mai 2024
Program: Luni – Joi,  orele 08.00-18.00
                Vineri, orele 08.00-17.00
Telefon: 0268541851
Adresa de mail pe care se primesc cererile: hmtbrasov@gmail.com 
Plan de școlarizare: 2 clase – 44 elevi

Arondare Școala Gimnazială Nr. 4 Brașov (AR):
Calcarului, Carpenului, Diana, Doinei, Ghindei,Vasile Alecsandri, Colonia Metrom, Micul Klein, B-dul Muncii
nr. Impare de la 1-21, Alexandru Odobescu, Oltului, Padina, Alexandru Papiu Ilarian, Somesului, Temeliei,
Vârful cu Dor, Tâmpei nr. de la 6-59, Someș, Nicolae Grigorescu, Jepilor nr. 2, 4, 6, 6A, 6B, Eftimie Murgu,
Crișului, Criș, Cincinat Pavelescu, Carpaților de la nr. 22.

Vă informăm asupra faptului că ordinea în care vă veți prezenta pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de
înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. 
Acte necesare pentru înscriere:

 1.   Original + Copie certificat naștere (copil)
 2.   Original + Copie carte de identitate (părinți)
 3.   Recomandare de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de grădinița frecventată,  pentru cei
  care împlinesc 6 ani între 1 septembrie-31 decembrie 2024.
 4.   Recomandare eliberată de CJRAE Brașov,  pentru cei care împlinesc 6 ani între 1 septembrie-
  31 decembrie 2024 și nu au frecventat grădinița/ întorși din străinătate.
 5.   În cazul familiilor divorțate, se vor respecta prevederile art. 14 (4) din Metodologia de înscriere
  a copiilor în învățământul primar: Părinții divorțați depun/transmit la înscriere o copie a hotărârii
  judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a
  fost stabilită locuința minorului.

În cazul custodiei comune comisia de înscriere din cadrul unității școlare va solicita acordul de înscriere al ambilor părinți/turori
legali. 
Obs.: Fișa medicală se va aduce la începutul anului școlar!
 

Centrul de Evaluare Psihosomatică:
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Aurel Vlaicu nr. 26
CJRAE:0368/008166, SEOSP: 0368/469044
secretariatcjrae@cjraebv.ro, cjraebvro@yahoo.com
 

Procedura de înscriere în învățământul primar conform OME nr. 4019/15.03.2024

Art.13.
(1) Înscrierea în învățământul primar se face prindepunerea unei cereri-tip de înscriere însoțite de
documente justificative.
(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate
depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada
prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă,
părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr.
3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate
încerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin.
(1).
(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele
solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în
aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se
pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de
învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui
membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

 Metodologia înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024
Ordinul MEN si Calendarul înscrerii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

PROCEDURA ISJ

Arondari_înscriere_primar_2024-2025

ADRESE ARONDATE:

Calcarului, Carpenului, Diana , Doinei, Ghindei, Vasile Alecsandri, Colonia Metrom, Micul Klein,
B-dul Muncii nr. impare de la 1 – 21, Alexandru Odobescu, Oltului, Padina, Alexandru Papiu
Ilarian, Someșului, Temeliei, Vârful cu Dor, Tâmpei nr. de la 6 – 59, Someș, Nicolae Grigorescu,
Jepilor nr. 2, 4, 6, 6A, 6B, Eftimie Murgu, Crișului, Criș, Cincinat Pavelescu, Carpaților de la 22.

Anunt ISJ

Informare ISJ Brasov

ANEXELE VOR FI PUBLICATE IN CURAND