Clasa pregătitoare 2023-2024

Clasele de Pregatitoare an 2023-2024

Pentru evitarea aglomerației în unitatea de învățământ, rugăm părinții să facă programare telefonică, la nr. tel. 0268 541 851

Această programare telefonică NU presupune crearea unei liste de preînscriere sau acordarea unei priorități la înscriere!

În atenția părinților viitorilor elevi din clasa pregătitoare

1. Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada  3 – 18 mai 2023.

2. Părintele/reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele variante:

– la unitatea de învățământ: completează cererea-tip de înscriere și depune  documentele doveditoare, prezentând și originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi),  8,00-17,00 (vineri).

– On-line completează cererea de înscriere online pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro/) sau

 descarcă cererea-tip de pe site-ul școlii, o completează și o transmite școlii;

În ambele situații, documentele doveditoare (vezi acte necesare la înscriere) se transmit la unitatea de învățământ pe e-mail (hmtbrasov@gmail.com – scanate PDF, nu pozate) sau prin poștă la adresa:

LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTE PLASTICE „HANS MATTIS TEUTSCH”

BLD. VALEA CETĂȚII NR 8 

COD POȘTAL 500289

Pentru  validarea înscrierii veți primi pe e-mail fișa de înscriere tipărită din aplicație pentru compararea datelor introduse cu documentele transmise.

3. Acte necesare la înscriere:

– cărțile de identitate ale părinților

– certificatul de naștere al copilului

– declarația-tip pe proprie răspundere a părintelui- doar pentru înscrierea online (Anexa 3 din Metodologie)

– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniță  (în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2023)

– documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2023 și nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate

– sentință de divorț (copie-dacă este cazul, din care să reiasă dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului). Este necesar acordul scris al ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt divorțați și custodia este comună.

4.  În anul școlar 2023-2024 – Școala Gimnazială Nr. 4 Brașov va organiza:

– 2  clase pregătitoare, cu efective de 22 elevi / clasă, în total 44 elevi la secția română;

5. Ziua Porților deschise va fi organizată miercuri, 26 aprilie 2023, în intervalul orar 15,30-17,30 la corpul de cladire din Strada Jepilor nr. 1

Cererile-tip/ declarația-tip pe propria răspundere se pot descărca de pe aceasta pagina, mai jos.

În cazul înscrierii online, părintele va prezenta secretariatului școlii originalele documentelor doveditoare, pentru conformitate, în primele două săptămâni de la începerea anului școlar 2023-2024.

Ordinea înscrierii nu presupune acordarea unei priorități la admitere.

Telefon școală: 0268.541851

 Metodologia înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024
Calendarul înscrerii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Arondari_înscriere_primar_2023-2024

ADRESE ARONDATE:

Calcarului, Carpenului, Diana , Doinei, Ghindei, Vasile Alecsandri, Colonia Metrom, Micul Klein, B-dul Muncii nr. impare de la 1 – 21, Alexandru Odobescu, Oltului, Padina, Alexandru Papiu Ilarian, Someșului, Temeliei, Vârful cu Dor, Tâmpei nr. de la 6 – 59, Someș, Nicolae Grigorescu, Jepilor nr. 2, 4, 6, 6A, 6B, Eftimie Murgu, Crișului, Criș, Cincinat Pavelescu, Carpaților de la 22.

ANEXELE VOR FI PUBLICATE IN CURAND