Legislație

  • LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicata în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011 – forma consolidate ( cu toate modificarile ulterioare)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

  • Statutul Elevului –OMENCS 4.742 din 10 august 2016

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181089

  • REGULAMENT-CADRU din 31 august 2020, de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5.447 din 31 august 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229849

  • METODOLOGIE-CADRU din 10 septembrie 2020 privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobata prin OMEC nr. 5.545 din 10 septembrie 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229929

  • ORDIN comun MEC/MS 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229692

 

 

Admitere clasa a V-a, an școlar 2020-2021, cu program integrat de artă

Număr de locuri propuse: 25 (1 clasă)

Înscrierile se fac în perioada  15-25 iunie 2020, orele 9.00-15.30 la  secretariatul Liceului Vocațional De Arte Plastice (Bld Valea Cetății nr. 8), Brașov, cu programare în prealabil la tel: 0268.541.851

Testarea va avea loc în perioada: 26-30 Iunie 2020

Datele testării și modalitatea în care se va face aceasta, vor fi stabilite la o dată ulterioară care va fi adusă la cunoștință.

Documente necesare înscrierii:

– cerere de înscriere ( se descarcă de  pe site-ul școlii );

– copie Xerox certificat naștere elev;

– copie Xerox C.I.părinte.

Cerere înscriere clasa a V-a Probe Aptitudini ARTE (1)

Înscrieri clasa a V-a pentru învățământ de masă (Școala Gimnazială Nr. 4), program intensiv limba Engleză

Clasa a V-a pentru învățământ de masă (Școala Gimnazială Nr. 4), program intensiv limba Engleză –  1 clasă (25 locuri)

Înscrierile se fac în perioada  15-25 iunie 2020, orele 9.00-15.30, la  secretariatul Liceului Vocațional De Arte Plastice (Bld. Valea Cetății nr. 8), Brașov, cu programare în prealabil la tel: 0268.541.851

Documente  necesare înscrierii :

– cerere de înscriere ( se descarcă de  pe site-ul școlii )

– copie Xerox certificat naștere elev

– copie Xerox C.I. părinte

Testările de competențe constă într-o probă scrisă cu durata de 50 min.

Data testării : va fi stabilită de ISJ Brașov.

Ordinul care reglementează organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne  de circulație internațională  în anul școlar 2019-2020, este în curs de publicare în  Monitorul Oficial.

Cerere de înscriere clasa a V-a INTENSIV engleză

Admitere clasa a IX a

În anul școlar 2020-2021, planul de școlarizare al Liceului Vocațional de Arte Plastice ”Hans Mattis-Teutsch” Brașov, se prezintă după cum urmează :

2 clase a IX-a, din care :

– 1 clasă Arte plastice și Arte decorative ( 28 locuri )
– 1 clasă Arhitectură, Arte ambientale și Design ( 28 locuri ).

Informații despre calendarul admiterii, le găsiți în pliantul anexat cât și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Nota: Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ!