Legislație

  • LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicata în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011 – forma consolidate ( cu toate modificarile ulterioare)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

  • Statutul Elevului –OMENCS 4.742 din 10 august 2016

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181089

  • REGULAMENT-CADRU din 31 august 2020, de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5.447 din 31 august 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229849

  • METODOLOGIE-CADRU din 10 septembrie 2020 privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobata prin OMEC nr. 5.545 din 10 septembrie 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229929

  • ORDIN comun MEC/MS 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229692